Introductie

Achter de groote kirk van os sjtetje Zitterd
lik naeve ein gats ein klein en sjoon kaffee 
dao wurt getop en gesjlach 
mènnig urke wurt dao verbrach
ein traon soms gelaote 
mér meistal wurt dao toch gelach.

Vanoudsher hebben sommige cafés of kroegen vanwege hun bijzondere situering, hun specifieke sfeer of de uitstraling van de uitbater een opmerkelijke rol vervuld in het gemeenschapsleven van een besloten leefgemeenschap.

Een van de bekendste oude cafés in Sittard is het ‘Sjterfhoes’, gelegen aan het Kerkplein naast de Grote Kerk.

Het honderd jaar oude café is eigenlijk nog altijd nagenoeg in onveranderde staat, een gewoon woonhuis waarvan de voorkamer – de gelag- kamer – is ingericht als dranklokaal.